// Over ons

// Werving & Selectie

// Arbeidsvoorwaarden en Belonen

// Verandermanagement

Arbeidsvoorwaarden en belonen


  Human Behavior Consultancy is u graag van dienst bij het ontwerpen en vernieuwen van uw arbeidsvoorwaardenregelingen aan de recente wetgeving en ontwikkelingen.

  Human Behavior Consultancy kan u onder andere van dienst zijn bij:

  • Opmaken en vernieuwen van arbeidsreglementen en personeelshandboeken
  • Advies uitbrengen over uw beloningssysteem en de implementatie begeleiden
  • Verzorgen van beloningsonderzoeken en vergelijken van arbeidsvoorwaarden met de markt (Benchmarking).

  Daarnaast kunnen tal van andere samenwerkingsvormen schriftelijk worden vastgelegd: arbeidsovereenkomsten, managementovereenkomsten, directiereglementen, detacheringen, freelance contracten of medewerkers in het buitenland.


  Training & loopbaanontwikkeling

  Het is van groot belang voor uw organisatie om uw werknemers te blijven ontwikkelen gedurende hun loopbaan. Human Behavior Consultancy kan uw organisatie o.a. assisteren bij:

  • Het adviseren en ontwerpen van een ontwikkelings- en/of opleidingstraject, individueel of collectief.
  • Opstellen van een strategisch opleidingsplan.
  • Het verzorgen van trainingen, begeleiding en het geven van presentaties over onderwerpen zoals leidinggeven, loopbaanplannen, Management Development, coaching (groep of individueel), strategische personeelsplanning en dergelijke.


  Functiewaardering & Beoordelingssytematiek

  Een functiewaarderingstraject begint vaak bij volledige functiebeschrijvingen welke als basis dienen voor functionerings- en beoordelingsgesprekken, salarisindeling en lange termijn ontwikkeling van de medewerker. Daar wij geen systeemhouder zijn, maar wel over de kennis van deze systemen beschikken, kunnen wij u onafhankelijk adviseren.

  Wij kunnen u van dienst zijn bij:
  • Het opstellen van functiebeschrijvingen
  • Functiewaardering volgens een bepaalde systematiek
  • Ontwerpen, vernieuwen en moderniseren van de beoordelingssystematiek
  • Training gesprekstechnieken voor managers

© Copyright Human Behavior Consultancy. All rights reserved